Huyện đoàn Nhà Bè

http://huyendoannhabe.com.vn


Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo xã Hiệp Phước và Nhóm Trung kiên

Sáng ngày 04/01/2014, Lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã với Đảng viên và Đoàn viên ưu tú tại hội trường UBND xã với hơn 40 Đảng viên trẻ cùng Đoàn viên ưu tú tham gia.
Chương trình tập trung thảo luận các vấn đề như: thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vấn đề về đời sống an sinh xã hội. Qua đó, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về việc tham gia xây dựng Nông thôn thôn mới và củng cố, phát huy Nhóm Trung kiên ngày càng vững mạnh đặc biệt là công tác củng cố Ban Chủ nhiệm, xây dựng chương trình hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm.
 
 
 
Chương trình là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã với Đảng viên và Đoàn viên ưu tú của xã nhân dịp đầu năm mới 2014. Qua đó ghi nhận lại các ý kiến đóng góp của Đảng viên trẻ, Đoàn viên thanh niên để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp để phát huy tốt vai trò của lực lượng Đảng viên trẻ và Đoàn viên ưu tú trong năm 2014.

Tác giả bài viết: Hoàng Hiệp